/ NUMER PROJEKTU

POIS.03.01.00-00-0033/17

/ NAZWA KONTRAKTU

Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”


Przedmiot kontraktu

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła), odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki” (wraz z węzłem), od km -0+011,65 do km ok. 20+160,00 (tj. długości ok. 20,17 km) wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.

Projekt będzie realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu na urządzenie i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (COSMOPOLI CONSULTANTS, wydanie angielsko – polskie 2000. Tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999. /FIDIC – 1999/, wydanie angielsko – polskie 2000 COSMOPOLI CONSULTANTS), oraz ze „Szczególnymi Warunkami Kontraktu (SWK)”.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz ze środków zewnętrznych i krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Parametry techniczne drogi ekspresowej:

Klasa techniczna

S
(droga ekspresowa)

Kategoria ruchu

KR7*

Prędkość projektowa

100 km/h

Liczba jezdni

2

Liczba pasów ruchu

2 x 2 x 3,5 m
(rozwiązanie etapowe)

Szerokość pasa ruchu

3,5m

Szerokość pasa dzielącego

12,0 m
(wraz z opaskami)

Szerokość pasa awaryjnego

2,5 m

Szerokość pobocza gruntowego – zmienna

min. 0,75 m
(lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska)

Skrajnia pionowa

5,0 m

Obciążenie dopuszczalne osi

115 kN/oś

Cel i spodziewane efekty inwestycji

Stworzenie bezpiecznego odcinka drogi ekspresowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróży. Droga ekspresowa będzie stanowić fragment korytarza europejskiej trasy E372.

Bezpośrednimi korzyściami wynikającymi z funkcjonowania drogi ekspresowej będą:

  • przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i wojewódzkich;
  • odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych;
  • skrócenie czasu podróży;
  • oszczędności paliwa;
  • zapewnienie komfortu jazdy;
  • zmniejszenie ryzyka wypadków;
  • ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg;
  • przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów;

Podstawowe informacje

Odcinek objęty przedmiotem zamówienia będzie przebiegał po północno – wschodniej stronie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 17, omijając zabudowę miejscowości Niwa Babicka, Nowa Dąbia oraz miasto Ryki, a następnie na wysokości miejscowości Sierskowola, równolegle do istniejącej drogi krajowej Nr 17 po jej południowo – zachodniej stronie.

Docelowo droga ekspresowa S17 Warszawa – Hrebenne (granica z Ukrainą) w ciągu trasy europejskiej E372 połączy aglomerację warszawską z Lubelszczyzną i poprowadzi ruch dalej
w kierunku Lwowa. Pomiędzy Kurowem a Piaskami będzie przebiegała na wspólnym odcinku z drogą ekspresową S12, tworząc główną oś transportową w województwie lubelskim. Na początkowym odcinku (od S8 do A2) droga ma stanowić wschodnią obwodnicę Warszawy, część ekspresowej obwodnicy Warszawy.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie województwa mazowieckiego
i lubelskiego, w powiatach: Garwolin, Ryki, Puławy, na terenach gmin Garwolin, Ryki, Ułęż, Żyrzyn oraz miasta Ryki.