Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

Zmiana organizacji ruchu

Od 27 kwietnia 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew i krzewów przy istniejącej DK17, a także przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę obiektów mostowych, w ciągu DK17. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym pomiędzy miejscowościami Sarny i Żyrzyn (od km 88+330 do km 91+650) oraz przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę w miejscowości Nowa Dąbia i Moszczanka w ciągu DK17 (od km 75+360 do km 79+540) i DK48 (od km 164+876 do km 165+374). Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnionych sygnalistów.

  • Utworzono 27 Kwi 2017

Aktualności

  • piątek, 19/5/2017
    Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 19 maja 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej DP1436L oraz przy drodze krajowej...
  • piątek, 12/5/2017
    Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 12 maja 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągi drogi gminnej DG102841L pomiędzy miejscowościami Chrustne...
  • czwartek, 27/4/2017
    Od 27 kwietnia 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew i krzewów przy istniejącej DK17, a także przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę obiektów mostowych, w ciągu DK17....

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji