Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

Zmiana organizacji ruchu

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 19 maja 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej DP1436L oraz przy drodze krajowej DK17, na odcinku od km 88+330 do km 88+830 w miejscowości Sarny, a także w ciągu drogi gminnej DG107444L w miejscowości Żyrzyn i przy drodze krajowej DK17 w miejscowości Niwa Babicka, na odcinku od km 75+178 do km 75+700. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnione osoby.

  • Utworzono 19 Maj 2017

Aktualności

  • piątek, 19/5/2017
    Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 19 maja 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej DP1436L oraz przy drodze krajowej...
  • piątek, 12/5/2017
    Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 12 maja 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągi drogi gminnej DG102841L pomiędzy miejscowościami Chrustne...
  • czwartek, 27/4/2017
    Od 27 kwietnia 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew i krzewów przy istniejącej DK17, a także przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę obiektów mostowych, w ciągu DK17....

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji