Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym - zaawansowanie prace 75%:

- szczegółowe projektowanie numerycznego modelu terenu dróg do wykorzystania w projekcie wykonawczym, szczegółowa analiza zakresów zmiany pochyleń skarp i szerokości poboczy

- szczegółowa analiza podłoża, określenie zakresów nośności podłoża

- wprowadzanie na przekroje normalne uszczegółowionych konstrukcji nawierzchni

- opracowanie szczegółów konstrukcyjnych

 • opracowywanie materiałów wymaganych do zgłoszenia robót w zakresie remontowanych odcinków istniejącej DK 17 - zaawansowanie prac 50%
 • przekazanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego - zaawansowanie prac 100%
 • opracowywanie części budowlano-technicznej planu działań ratowniczych i przekazanie do akceptacji Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego- zaawansowanie prac 95%
 • wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego do Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem. Przekazanie do akceptacji Inżyniera i Zamawiającego - zaawansowanie prac 100%

ROBOTY MOSTOWE - zaawansowanie prac 90%:

 • prace nad projektem wykonawczym:

- rysunki wykonawcze geometryczne i zbrojeniowe obiektów WS-2, WD-6, WS-8, WS-3, WS-4, WS-5, WD-4, MS-1, WD-3, MS-7 oraz wykonywanie specyfikacji technicznych

ZIELEŃ - zaawansowanie prac 95%:

 • prace nad projektem wykonawczym

- opracowywanie projektu zabezpieczeń istniejącej zieleni na czas budowy na planie sytuacyjnym i w tabeli inwentaryzacji

- prace nad doborem gatunkowym projektowanych nasadzeń

KANALIZACJA DESZCZOWA - zaawansowanie prac 95%:

 • prace nad projektem wykonawczym

SIEĆ TELETECHNICZNA - zaawansowanie prac 95%:

 • wydrukowano Projekt Wykonawczy przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych i wysłano do generalnego wykonawcy
 • uzyskano pierwsze uwagi (natury kosmetycznej) od Orange Polska do opracowania PW przekazane wcześniej Gestorowi sieci
 • rozpoczęto prace nad podziałem opracowania przebudowy urządzeń telekomunikacyjnych w zależności od Gestora sieci i typu okablowania (światłowody i miedź)

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA - zaawansowanie prac 95%:

 • prace nad projektem wykonawczym
 • przekazano projekt do uzgodnienia z gestorami – oczekiwanie na odpowiedź

SIEĆ GAZOWA - zaawansowanie prac 95%:

 • przekazano projekt do uzgodnienia z gestorami - oczekiwanie na odpowiedź

SIEĆ ENERGETYCZNA - zaawansowanie prac 95%:

 • wykonano podział tomu przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w zależności od gestora sieci – projekt budowy i przebudowy

URZĄDZENIA MELIORACYJNE - zaawansowanie prac 95%:

 • prace nad projektem wykonawczym

- prace nad częścią opisową projektu wykonawczego

- prace nad przedmiarem robót

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) - zaawansowanie prac 95%:

 • kontynuacja prac nad rozwiązaniami technicznymi w projekcie wykonawczym

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji