Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 55%):

- Prace nad opracowaniem projektu budowlanego:

  • korekta poboczy z uwagi na lokalizację urządzeń BRD

  • projektowanie odwodnienia S17 – niwelety rowów

  • prace związane z przygotowaniem operatów wodnoprawnych

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 80%):

- opracowywanie projektu budowlanego

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 60%):

- opracowywanie projektu budowlanego

KANALIZACJA DESZCZOWA:

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

- operat wodnoprawny – finalizacja prac

SIEĆ TELETECHNICZNA:

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

- dostosowanie prowadzenia kanalizacji i kolizji gestorów sieci do najnowszych ustaleń i uzgodnień z operatorami sieci i Zamawiającym

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

SIEĆ GAZOWA:

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

SIEĆ ENERGETYCZNA:

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

- uzyskano warunki przyłączeniowe na potrzeby oświetlenia na granicy gminy Tyki i Ułęż przy MOP Sarny

- prowadzono prace nad optymalizacją rozwiązań technicznych do uzyskanych warunków przyłączeniowych

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

- praca nad projektem budowlanym - ewentualne zmiany

- przygotowanie projektu budowlanego do uzgodnień z gestorami – WZMiUW Inspektorat Puławy, WZWMiUW Inspektorat w Rykach, RZSW Puławy i RZSW Ryki

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.):

- przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

- kontynuacja prac nad uzgodnieniami

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 55%):

- kontynuacja prac nad ostateczną wersją Raportu II

- prace w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej

GEODEZJA (zaawansowanie prac 35%):

prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości:

  • - sporządzanie wykazów zm. gruntowych i protokołów przyjęcia granic

  • -przygotowanie szkiców przebiegu granic nieruchomości

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji