Kwiecień

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 55%):

– Prace nad opracowaniem projektu budowlanego:

  • korekta poboczy z uwagi na lokalizację urządzeń BRD
  • projektowanie odwodnienia S17 – niwelety rowów
  • prace związane z przygotowaniem operatów wodnoprawnych

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 80%):

– opracowywanie projektu budowlanego

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 60%):

– opracowywanie projektu budowlanego

KANALIZACJA DESZCZOWA:

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

– operat wodnoprawny – finalizacja prac

SIEĆ TELETECHNICZNA:

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

– dostosowanie prowadzenia kanalizacji i kolizji gestorów sieci do najnowszych ustaleń i uzgodnień z operatorami sieci i Zamawiającym

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

SIEĆ GAZOWA:

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

SIEĆ ENERGETYCZNA:

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

– uzyskano warunki przyłączeniowe na potrzeby oświetlenia na granicy gminy Tyki i Ułęż przy MOP Sarny

– prowadzono prace nad optymalizacją rozwiązań technicznych do uzyskanych warunków przyłączeniowych

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

– praca nad projektem budowlanym – ewentualne zmiany

– przygotowanie projektu budowlanego do uzgodnień z gestorami – WZMiUW Inspektorat Puławy, WZWMiUW Inspektorat w Rykach, RZSW Puławy i RZSW Ryki

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.):

– przekazanie projektu budowlanego do Inżyniera (zaawansowanie prac 100%)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 10%)

– kontynuacja prac nad uzgodnieniami

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 55%):

– kontynuacja prac nad ostateczną wersją Raportu II

– prace w terenie w zakresie inwentaryzacji przyrodniczej

GEODEZJA (zaawansowanie prac 35%):

prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości:

  • – sporządzanie wykazów zm. gruntowych i protokołów przyjęcia granic
  • -przygotowanie szkiców przebiegu granic nieruchomości
7 lipca 2017