Kwiecień

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%
 • uzgodnienia części budowlano-technicznej planu działań ratowniczych z policją; przekazanie opinii do Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – zaawansowanie prac – 95%

ROBOTY MOSTOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – 70%

ZIELEŃ:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%

KANALIZACJA DESZCZOWA:

 • praca nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego –zaawansowanie prac – 70%

SIEĆ TELETECHNICZNA:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%

SIEĆ GAZOWA:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%

SIEĆ ENERGETYCZNA:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.):

 • prace nad projektem wykonawczym – zaawansowanie prac – 97%

Bieżące wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu do:

– projektu wykonawczego

– STWiORB

– przedmiaru robót

 • uzyskanie akceptacji projektu wykonawczego przez Zamawiającego – zaawansowanie prac – 70%
7 lipca 2017