Odnośniki do stron zewnętrznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa