Lipiec

ROBOTY DROGOWE:

– opinie do wniosku o wydanie decyzji ZRID (zaawansowanie prac 99%)

  1. uszczegóławianie odwodnienia pasa drogowego
  2. prace związane z przygotowaniem operatów wodno prawnych
  3. przygotowanie materiałów do opinii ZRID

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 9%)

ROBOTY MOSTOWE:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie 22%)

– korekta i aktualizacja projektu budowlanego (zaawansowanie 98%)

– wprowadzanie uwag po weryfikacji IK

ZIELEŃ:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 18%)

– korekta PB po otrzymaniu uwag Inżyniera (zaawansowanie prac 98%)

KANALIZACJA DESZCZOWA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

– ZUD Puławy – w trakcie uzgadniania z ZDP Puławy

– ZUD Ryki – przekazano po uwagach rysunki uzupełniające, uzupełnienia w zakresie branży elektroenergetycznej

SIEĆ TELETECHNICZNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– kontynuacja prac w zakresie uzgodnień z właścicielami sieci

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

– ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– wprowadzanie uwag z ZUD-ów

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 20%)

– ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– wprowadzanie uwag z ZUD-ów

SIEĆ GAZOWA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

– ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– wprowadzanie uwag z ZUD-ów

SIEĆ ENERGETYCZNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 20%)

– ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– wprowadzanie uwag z ZUD-ów

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

– ZUD Puławy – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– ZUD Ryki – zakończono protokołem, uzgodniono z uwagami

– wprowadzanie uwag z ZUD-ów

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 24%)

OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 99%):

– oczekiwanie na zatwierdzenie przez Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego przekazanego Raportu OOŚ

GEODEZJA:

– prace kameralne związane z wykonywaniem projektu podziałów nieruchomości – sporządzanie wykazów zmian gruntowych i map z projektem podziału (zaawansowanie prac 96%)

– opracowanie projektu linii rozgraniczających i uzyskanie akceptacji Zamawiającego (zaawansowanie prac 99%)

GEOLOGIA:

– przygotowanie uzupełniającej dokumentacji geologicznej i przekazanie jej do Inżyniera Kontraktu (zaawansowanie prac 99%)

7 lipca 2017