Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE:

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 85%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac – 85%

 • prace nad materiałami do zgłoszenia robót w zakresie remontowanych odcinków istniejącej DK17 – zaawansowanie prac – 95%
 • opracowanie zamiennej organizacji ruchu; oczekiwanie na akceptację Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego – zaawansowanie prac – 95%
 • wprowadzenie uwag Komendy Wojewódzkiej Policji; ponowne przekazanie części budowlano-technicznej planu działań ratowniczych do zaopiniowania Komendy Wojewódzkiej Policji – zaawansowanie prac – 100%
 • oczekiwanie na akceptację Zamawiającego – zaawansowanie prac – 95%

ROBOTY MOSTOWE

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac - 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac - 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

ZIELEŃ

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 85%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

KANALIZACJA DESZCZOWA

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

SIEĆ TELETECHNICZNA

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

SIEĆ GAZOWA

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

SIEĆ ENERGETYCZNA

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

URZĄDZENIA MELIORACYJNE

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

INNE SIECI I URZĄDZENIA

 • prace nad projektem wykonawczym

- wprowadzenie uwag Inżyniera Kontraktu – zaawansowanie prac – 95%

- opracowywanie STWiORB – zaawansowanie prac – 95%

- przedmiar robót – zaawansowanie prac - 85%

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji