Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

Lista zatwierdzonych podwykonawców

Lp.

Nazwa Podwykonawcy

1

PRI „INŻBUD” Spółka jawna Jerzy Herenda, Andrzej Klaga

2

BUDMEL” Wojciech Żuk

3

INS-ELEKTRO Olszanowski i wspólnicy SP. k.

4

P.H.U.B. Piotr Pawlica

5

GOLDNER Sp. z o.o.

6

Agnieszka Mazur KOFLEX

7

Bogdan Duplaga Instalatorstwo Sanitarne WOD.KAN.C.O Gaz Sp. z o.o.

8

Franki Polska Sp. z o.o.

Aktualności

  • piątek, 19/5/2017
    Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 19 maja 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej DP1436L oraz przy drodze krajowej...
  • piątek, 12/5/2017
    Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 12 maja 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągi drogi gminnej DG102841L pomiędzy miejscowościami Chrustne...
  • czwartek, 27/4/2017
    Od 27 kwietnia 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew i krzewów przy istniejącej DK17, a także przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę obiektów mostowych, w ciągu DK17....

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji