Mapa interaktywna

Plan orientacyjny

Kliknij w obrazek aby powiększyć

Obiekty inżynierskie:

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S17 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy drogowe. Przekroczenia istniejących cieków wodnych odbywać się będzie za pomocą obiektów mostowych: przepustów, mostów oraz przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg.

W ramach przedmiotowego zadania zostaną wybudowane następujące obiekty inżynierskie:

l.p.

oznaczenie obiektu

km projektowanej trasy

km

roboczy obiektu

opis/ funkcja obiektu

1

WD-1

0+752,70

75+639,13

wiadukt w ciągu przebudowywanej DK17 nad drogą ekspresową S17

2

WD-2

2+538,34

77+424,77

wiadukt w ciągu drogi lokalnej nad S17 komunikujący drogę gminną 102827L z drogą powiatową 1408L

3

KP-1

3+188,70

78+075,13

kładka dla pieszych nad S17

4

WD-3

3+513,55

78+399,98

wiadukt w ciągu drogi powiatowej 1409L nad S17

5

WD-4

4+529,45

79+415,88

obiekt w ciągu łącznic węzła „Ryki Północ”

6

MS-1-1

6+621,62

81+341,69

obiekt w ciągu S17 nad drogą powiatową 1415L (ul. Królewska)

7

MS-1-2

6+621,62

81+508,05

obiekt w ciągu S17 nad rzeką Zalesianką zintegrowany z przejściem dla dużych zwierząt

8

WS-1

7+933,72

82+820,15

wiadukt w ciągu S17 nad drogą powiatową 1349L (ul. Młynarska)

9

PP-1

8+685,05

83+571,48

przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów łączące rozdzielone przez S17 odcinki drogi powiatowej 1426L

10

WD-5

9+973,95

84+860,38

wiadukt w ciągu drogi powiatowej 1446L (ul. Janiszewska) nad S17

11

WED-1

10+763,65

85+650,08

wiadukt w ciągu S17, który pełnić będzie funkcję przejścia dolnego dla średnich zwierząt

12

WS-2

11+122,94

86+009,37

wiadukt nad drogą kolejową nr 26 relacji Radom – Łuków, wiadukt będzie pełnił również funkcję przejazdu oraz zespolonego przejścia dolnego dla małych zwierząt

13

MS-2

11+496,12

86+382,55

most w ciągu S17 przekraczający rów (dopływ z Oszczywilka) zintegrowany z przejściem dolnym dla średnich zwierząt

14

WS-3

11+721,11

86+607,54

wiadukt w ciągu S17 nad drogą gminną 102839L

15

WS-4

12+44,20

87+326,64

wiadukt w ciągu S17 w ramach łącznic węzła „Ryki Południe”

16

MS-7

w ciągu DK48

165+061,05

istniejący obiekt w ciągu DK48 (obiekt do przebudowy) nad dopływem z Oszczywilka (rów nr 4).

17

MS-8

w ciągu DK48

164+928,48

istniejący obiekty w ciągu DK48, który pełni również funkcję mostu nad rzeką Zalesianką, (obiekt do przebudowy)

18

MS-3

12+974,07

87,860,50

most w ciągu S17 nad rzeką Zalesianką, pełniący również funkcję dolnego przejścia dla zwierząt dużych

19

WD-6

13+834,65

88+721,08

wiadukt nad S17 w ciągu przebudowywanej DK17

20

WED-2

14+935,08

89,821,51

obiekt w ciągu S17 nad przejściem dla zwierząt dużych

21

WED-2 w ciągu DK17

na wysokości

14+935,11

obiekt w ciągu istniejącej DK17 stanowiący dolne przejście dla dużych zwierząt

22

WS-5

15+386,19

90+272,62

wiadukt w ciągu S17 nad drogą gminną 102842L

23

MS-4

16+264,49

91+150,92

most w ciągu S17 nad rzeką Wieprz

24

WS-8

16+580,63

91+467,06

wiadukt w ciągu S17 nad drogą gminną 107444L

25

WED-3

17+585,00

92+471,43

wiadukt w ciągu S17, który będzie pełnić funkcję przejścia dolnego dla dużych zwierząt

26

WED-3 w ciągu DK17

na wysokości 17+585,11

wiadukt w ciągu przebudowywanej DK17, który będzie pełnić funkcję przejścia dolnego dla dużych zwierząt

27

PE-1

17+707,79

wg. DUŚ km 92+602,00

przepust ekologiczny

28

WD/N-7

19+479,44

94+365,87

wiadukt drogowy występujący w ramach węzła Skrudki

29

WD/S-7

19+555,44

94+441,87

wiadukt drogowy występujący w ramach węzła Skrudki

Węzły

  • – Węzeł „Ryki Północ” – DK17 będzie łączyć się z drogą ekspresową S17 w km roboczym 4+642,87 (79+529,25). Węzeł typu trąbka (WB) z obsługą wszystkich relacji, natomiast skrzyżowanie istniejącej DK17 z łącznicami węzła wykonane będzie w postaci ronda.

  • – Węzeł „Ryki Południe” – DK48 (relacji Dęblin – Kock) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 12+439,32 (87+323,40) i przebiegać pod drogą ekspresową. Węzeł typu karo z dużym rondem (WB) z obsługą wszystkich relacji.

  • – Węzeł „Skrudki” – droga powiatowa 2500L (relacji Baranów – Niebrzegów) będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 19+521,98 (94+408,36) i przebiegać nad drogą ekspresową. Węzeł typu karo z dużym rondem z obsługą wszystkich relacji.

Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

  • – Miejsce Obsługi Podróżnych „Niwa Babicka” w km 0+464 (75+350) w miejscowości Niwa Babicka/strona prawa (docelowo MOP rodzaju II);

  • – Miejsce Obsługi Podróżnych „Sarny” w km roboczym 14+364 (89+250) w miejscowości Sarny/strona lewa (docelowo MOP rodzaju II);

Obwód Utrzymania Drogi (OUD)

OUD „Moszczanka” z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi w miejscowości Moszczanka

Przepusty dla celów ekologicznych i odwodnienia dróg:

  • – przejścia dla małych zwierząt (PZM);
  • – przejście (przepust) dla płazów (PZŁ);
  • – przepusty (P);

Zabezpieczenia akustyczne

W celu ochrony przed ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycznym drogi ekspresowej wzdłuż odcinków trasy zlokalizowanych w sąsiedztwie terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których prognozowane są przekroczenia standardów środowiska w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu, zostaną wykonane zabezpieczenia przeciwhałasowe.

Drogi dojazdowe

Zostaną wykonane dojazdy do nieruchomości pozbawionych dostępu do drogi publicznej przez budowę drogi ekspresowej, dojazdy do urządzeń technicznych.