Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 22%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

ROBOTY MOSTOWE:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie 34%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

ZIELEŃ:

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 32%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

KANALIZACJA DESZCZOWA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ TELETECHNICZNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ GAZOWA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ ENERGETYCZNA:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

- opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

- opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

- wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

OCHRONA ŚRODOWISKA:

- opracowanie ostatecznej wersji Raportu OOŚ po uwagach Departamentu Ochrony Środowiska (zaawansowanie prac 99%)

GEODEZJA:

- złożenie operatu podziałowego do o PODGiK (zaawansowanie prac 100%)

- oczekiwanie na oklauzulowane dokumenty wynikowe

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji