Sierpień

ROBOTY DROGOWE:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 22%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

ROBOTY MOSTOWE:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie 34%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

ZIELEŃ:

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 32%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

KANALIZACJA DESZCZOWA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ TELETECHNICZNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ GAZOWA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

SIEĆ ENERGETYCZNA:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

URZĄDZENIA MELIORACYJNE:

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.)

– opracowanie ostatecznej wersji projektów wraz z uzgodnieniami z gestorami (zaawansowanie prac 99%)

– opracowywanie projektu wykonawczego (zaawansowanie prac 36%)

– wnoszenie uwag do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI (zaawansowanie prac 75%)

OCHRONA ŚRODOWISKA:

– opracowanie ostatecznej wersji Raportu OOŚ po uwagach Departamentu Ochrony Środowiska (zaawansowanie prac 99%)

GEODEZJA:

– złożenie operatu podziałowego do o PODGiK (zaawansowanie prac 100%)

– oczekiwanie na oklauzulowane dokumenty wynikowe

7 lipca 2017