Zaprojektowanie i budowa drogi S17 na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki”

ROBOTY DROGOWE (zaawansowanie prac 35%):

 • - kontynuacja prac nad optymalizacją niwelety trasy głównej
 • - kontynuacja prac nad przekrojem ruchowym trasy głównej
 • - rozwiązania geometryczne dojazdów do obiektu WD-3
 • - kontynuacja prac nad rozwiązaniami geometrycznymi dla Węzła „Skrudki”
 • - kontynuacja prac nad projektem wzmocnień podłoża pod nasypy drogowe
 • - kontynuacja prac nad rozwiązaniami geometrycznymi dla Węzła „Ryki Północ”
 • - kontynuacja prac nad rozwiązaniami geometrycznymi dla Węzła „Ryki Południe”

ROBOTY MOSTOWE (zaawansowanie prac 25%):

 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
 • - kontynuacja prac nad optymalizacją obiektów
 • - w trakcie realizacji koncepcja rozwiązań technicznych poszczególnych typów obiektów w ramach PB

ZIELEŃ (zaawansowanie prac 20%):

 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

KANALIZACJA DESZCZOWA (zaawansowanie prac 50%):

 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
 • - kontynuacja tworzenia opisu na potrzeby przebudowy

SIEĆ TELETECHNICZNA (zaawansowanie prac 50%):

 • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
 • - uzyskanie odpowiedzi na wystąpienie o warunki od Region Wsparcia Teleinformatycznego w Krakowie – pismo nr RWT Kr-34/16 z dnia 11.01.2016

SIEĆ WODNO-KANALIZACYJNA (zaawansowanie prac 50%):

  - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym

   - pozyskanie warunków od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach sp. z o.o. – pismo nr WK-04/02/16 z dnia 05.01.2016

  SIEĆ GAZOWA (zaawansowanie prac 50%):

  • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
  • - pozyskanie warunków od Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie – pismo nr PSG6IV/ZTI/68a/003/2/16 z dnia 11.01.2016

  SIEĆ ENERGETYCZNA (zaawansowanie prac 50%):

  • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
  • - przeprowadzono obliczenia fotometryczne dla węzłów, uzupełnienie wniosków o warunki przyłączeniowe

  URZĄDZENIA MELIORACYJNE (zaawansowanie prac 50%):

  • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
  • - tworzenie opisu na potrzeby przebudowy sieci drenarskiej
  • - tworzenie opisu na potrzeby przebudowy cieków i rowów melioracyjnych

  INNE SIECI I URZĄDZENIA (ciepłociągi, ujęcia wody, urządzenia kolejowe itd.) (zaawansowanie prac 50%):

  • - praca nad wstępnym opracowaniem projektowym
  • - przygotowanie materiałów do wystąpienia o warunki i opinię w sprawie odstępstwa

  OCHRONA ŚRODOWISKA (zaawansowanie prac 45%):

  • uzyskanie odpowiedzi od:
  • - Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczące określenia tła zanieczyszczenia powietrza – pismo nr WMŚ.7016.1.191.2015 z dnia 23.12.2015 r.
  • - Urzędu Gminy Żyrzyn dotyczące informacji o obowiązujących MPZP – pismo nr B.67724.25.2015 z dnia 28.12.2015 r.
  • - Urzędu Gminy Ułęż dotyczące informacji o obowiązującym MPZP – pismo nr Km.720.11.2015 z 30.12.2015 r.
  • -Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego - pismo nr GK 6727.1.1 2016 z 04.01.2016 r.

  GEOLOGIA (zaawansowanie prac 100%):

  • - przekazanie programu robót geologicznych do Inżyniera 15.01.2016

Wykonawca

Konsorcjum firm:

Nadzór Inwestorski

Konsorcjum firm:

mapa inwestycji