Wrzesień

W zakresie robót drogowych trwają prace nad wprowadzaniem uwag wynikających z Klauzuli Rozpatrzenia oraz skierowanych przez Konsultanta do Projektu Stałej Organizacji Ruchu.

Wykonawca obecnie prowadzi prace nad przygotowywaniem projektu wykonawczego, w zakresie:

  • robót drogowych (zaawansowanie prac 24%);
  • robót mostowych (zaawansowanie prac 36%);
  • zieleni (zaawansowanie prac 34%);
  • kanalizacji deszczowej (zaawansowanie prac 38%);
  • sieci teletechnicznej (zaawansowanie prac 38%);
  • sieci wodno-kanalizacyjnej (zaawansowanie prac 38%);
  • sieci gazowej (zaawansowanie prac 38%);
  • sieci energetycznej (zaawansowanie prac 38%);
  • urządzeń melioracyjnych (zaawansowanie prac 38%);
  • innych sieci i urządzeń (ciepłociągów, ujęć wody, urządzeń kolejowych itd.) (zaawansowanie prac 38%).
7 lipca 2017