Zmiana organizacji ruchu

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 12 maja 2017 roku wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w ciągi drogi gminnej DG102841L pomiędzy miejscowościami Chrustne i Moszczanka oraz drogi powiatowej DP1426L – ul. Sadowa w miejscowości Ryki, Natomiast od 16 maja 2017 na drogach powiatowych w m. Ryki: DP1415L – ul. Królewska, DP1349L – ul. Młynarska, DP1446L – ul. Janiszewska i DG102841L w kierunku miejscowości Sierskowola. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnione osoby.

12 maja 2017