Zmiana organizacji ruchu

Z uwagi na prowadzone prace związane z budową drogi ekspresowej S17, od 19 maja 2017 roku wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu w ciągu drogi powiatowej DP1436L oraz przy drodze krajowej DK17, na odcinku od km 88+330 do km 88+830 w miejscowości Sarny, a także w ciągu drogi gminnej DG107444L w miejscowości Żyrzyn i przy drodze krajowej DK17 w miejscowości Niwa Babicka, na odcinku od km 75+178 do km 75+700. Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnione osoby.

19 maja 2017