Zmiana organizacji ruchu

Od 27 kwietnia 2017 roku wykonywana jest wycinka drzew i krzewów przy istniejącej DK17, a także przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę obiektów mostowych, w ciągu DK17. W związku z tym wprowadzono zmianę organizacji ruchu w pasie drogowym pomiędzy miejscowościami Sarny i Żyrzyn (od km 88+330 do km 91+650) oraz przygotowanie wjazdów i wyjazdów na budowę w miejscowości Nowa Dąbia i Moszczanka w ciągu DK17 (od km 75+360 do km 79+540) i DK48 (od km 164+876 do km 165+374). Ze względów bezpieczeństwa w trakcie prowadzenia tych robót, będzie wstrzymywany ruch pojazdów oraz pieszych przez uprawnionych sygnalistów.

27 kwietnia 2017